Downloads

Download of bekijk hier de informatie die u wenst.

Jaarverslag 2021
Over 2021 maakten we een origineel jaarverslag. Een krant met video’s en een speciale webpagina.
Bekijk hier de speciale Jaarkrant die we maakten.

Kwaliteitskalender
Om alle aspecten van ons onderwijs te borgen ontwikkelde De Mare deze Kwaliteitskalender. Hierin ziet u mogelijke activiteiten voor het schooljaar 2021-2022 en werken we continu en cyclisch aan het borgen en verbeteren van de schoolkwaliteit.

Praatplaat
De Strategische Agenda, het HR-beleid en de inzet van NPO hebben we naar 3 visuals vertaald. Klik op de Praatplaat.

Governance Handboek
In dit governance handboek zijn alle regelingen op het terrein van de governance vastgelegd binnen De Mare.

De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland