Downloads

Download of bekijk hier de informatie die u wenst.

Koersplan 2023 – 2026 #samenlerenleven
Het nieuwe koersplan van de stichting beschrijft de volgende fase in de strategische koers van onze schalen en de stichting. Dit koersplan is kaderstellend voor al onze schoolplannen en onderliggende beleidsdocumenten.

Governance Handboek
In dit governance handboek zijn alle regelingen op het terrein van de governance vastgelegd binnen De Mare.

Kwaliteitskalender
Om alle aspecten van ons onderwijs te borgen ontwikkelde De Mare deze Kwaliteitskalender. Hierin ziet u mogelijke activiteiten voor het schooljaar 2021-2022 en werken we continu en cyclisch aan het borgen en verbeteren van de schoolkwaliteit.

Praatplaat
De Strategische Agenda, het HR-beleid en de inzet van NPO hebben we naar 3 visuals vertaald. Klik op de Praatplaat.

Jaarverslag 2021
Over 2021 maakten we een origineel jaarverslag. Een krant met video’s en een speciale webpagina.
Bekijk hier de speciale Jaarkrant die we maakten.

De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland