De Makers van De Mare

Leerlingen hebben vakkundige leerkrachten nodig, betrokken ouders, een prettig klaslokaal, een aantrekkelijke weekplanning, hulpvaardige onderwijsassistenten… Goed onderwijs leveren is een prachtige uitdaging. Dat kunnen we alleen waarmaken door te verbinden. Met elkaar. Iedereen die werkt bij De Mare is zo’n ‘Maker’. Met elkaar vormen we die aantrekkelijke, veilige omgeving waar het kind vragen kan stellen, kan leren en zichzelf kan ontplooien.

Het beste onderwijs voor elke school, elk individu

De kwaliteit van een school wordt bepaald door de maatschappelijke samenhang, de koers van de directie, de betrokkenheid van ouders, maar vooral door de kwaliteit van de onderwijs-professionals. Zij maken het verschil met hun ervaringen, expertise, inspiratie en energie. De Makers van De Mare zorgen er iedere dag voor dat onze belofte werkt. Gedreven en zorgzame persoonlijkheden, die zich verdiepen, doen. Een tikkeltje eigenzinnig zijn we zeker, en vol liefde voor onze plattelands-mentaliteit: nuchter, warm en welkom. We willen het beste onderwijs voor elke leerling.

 

De Makers van de stichting: Het Bestuur

De Mare is een kleine organisatie met 1 bestuurder: Marlous Siemelink-Amse. Zij leidt de stichting en de scholen op basis van de statuten, regelingen en wettelijke voorschriften. Maar zeker ook intuïtief en vol flair. Er is een stafbureau die de scholen ondersteunen en adviseren op thema’s als HR, financiën, onderwijskwaliteit en huisvesting. De Raad van Toezicht monitort het functioneren van de scholen en het stichtingsbestuur. Allemaal makers die bijdragen aan de veelbelovende toekomst van De Mare.

Wil jij meer weten, en inspirerende verhalen horen van onze Makers?
Natuurlijk kun je de video's bekijken van de directeuren op ons YouTube-kanaal.
Vraag een digitale ontmoeting aan, bij de school van jouw keuze. Stuur ons jouw vraag.

Bekijk de tijdlijn Scholen voor Morgen

?php echo $secondBlockImg['alt'] ? data-lazy-src=
De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland