Onze scholen

Elke school heeft een ander karakter

Ieder school van De Mare is uniek. Binnen de kaders van ons beleid hebben de scholen alle ruimte om vorm en inhoud te geven aan een eigen identiteit. Ook de plaats/wijk waar de school zich bevindt is bepalend, de verbinding met de omgeving, de grootte en het onderwijsconcept. Dijkzicht in Welsum bijvoorbeeld is ondernemend en kleinschalig met haar 25 leerlingen. De Springplank in Heino werkt onderzoekend en beschouwend, met bijna 200 kinderen.

Intussen is De Mare veel meer dan een optelsom van scholen. We werken nauw samen met experts, zoals Epos (Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland) en opvangorganisatie KOOS.

Onze scholen

De Vogelaar - Raalte
Details
OBS Opwaardz - Olst
Details
OBS A. Bosschool - Wesepe
Details
OBS De Wije - Wijhe
Details
Brede school de Springplank - Heino
Details
OBS Dijkzicht - Welsum
Details
Brede school Kwintijn - Raalte
Details

De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland