Kleurrijk
in een samenspel
Stichting De Mare

Wij zijn De Mare

De Mare bestaat uit 7 openbare basisscholen, waar goed onderwijs, ambitie en trots de boventonen voeren. Onze basisscholen staan in Salland in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Met zo’n 130 professionals zorgen we voor onderwijs voor 1.100 leerlingen. Iedere leerling verdient een passende, veilige en prettige plek zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is keuze want iedere school heeft een eigen onderwijskundig karakter. Onze belofte is wel unaniem: wij motiveren, stellen vragen en wakkeren zo ontwikkeling aan. Bij de leerlingen én de onderwijsteams.

Onderwijs is een prachtig vak want het gaat over de toekomst van onze kinderen. Samen met alle partners en experts heeft De Mare een kleurrijk scala aan expertise in huis. Leerlingen en medewerkers hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten.

 

Koersplan

Het nieuwe koersplan van de stichting beschrijft de volgende fase in de strategische koers van onze schalen en de stichting. Dit koersplan is kaderstellend voor al onze schoolplannen en onderliggende beleidsdocumenten.
U leest vanuit welke kernwaarden wij werken en voor een vijftal domeinen hebben wij samen met elkaar ambities geformuleerd. Deze lichten we nader toe.

Bekijk ons koersplan hier

?php echo $secondBlockImg['alt'] ? data-lazy-src=
De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland