Kleurrijk
in een samenspel
Stichting De Mare

Wij zijn De Mare

De Mare bestaat uit 7 openbare basisscholen, waar goed onderwijs, ambitie en trots de boventonen voeren. Onze basisscholen staan in Salland in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Met zo’n 130 professionals zorgen we voor onderwijs voor 1.100 leerlingen. Iedere leerling verdient een passende, veilige en prettige plek zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is keuze want iedere school heeft een eigen onderwijskundig karakter. Onze belofte is wel unaniem: wij motiveren, stellen vragen en wakkeren zo ontwikkeling aan. Bij de leerlingen én de onderwijsteams.

Onderwijs is een prachtig vak want het gaat over de toekomst van onze kinderen. Samen met alle partners en experts heeft De Mare een kleurrijk scala aan expertise in huis. Leerlingen en medewerkers hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten.

 

Jaarverslag

In het Jaarverslag 2021 nemen we u mee door het afgelopen jaar en delen we onze resultaten graag. Dit verslag is ook bedoeld om officieel verantwoording af te leggen aan toezichthoudende instanties. Het is openbaar en daarmee beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van onze stichting. 2020 en 2021 waren voor de stichting de jaren van 'zaken op orde brengen'. Met trots kunnen we stellen dat we verschillende zaken met succes hebben opgepakt. Onze schooldirecteuren vertellen het u hier ook zelf.

Bekijk ons jaarverslag hier

?php echo $secondBlockImg['alt'] ?>
De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland