Koersplan 2023 – 2026

Het nieuwe koersplan van de stichting beschrijft de volgende fase in de strategische koers van onze schalen en de stichting. Dit koersplan is kaderstellend voor al onze schoolplannen en onderliggende beleidsdocumenten.
U leest vanuit welke kernwaarden wij werken en voor een vijftal domeinen hebben wij samen met elkaar ambities geformuleerd. Deze lichten we nader toe.

Koersplan 2023 – 2026 #samenlerenleven

 

Koers kernwaarden

Onze kernwaarden hebben we uitgewerkt in 6 kaarten:

  • Vrijheid Ontmoeting Lef en Gelijkwaardigheid
  • Ik zie jou!
  • De basis op orde
  • Werkgeluk in eigen hand
  • Verbinden is een werkwoord
  • Samen ben je sterker, bovendien is samen leuker

Bekijk de kaarten van de koersbox

?php echo $secondBlockImg['alt'] ? data-lazy-src=
De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland