Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

Zijn we in beeld? Jazeker.
Want 2021 visualiseren we aan de hand van tekeningen, video’s, drone-beelden, tabellen, een fysieke krant en deze site.

Grote kans dat u op deze pagina beland bent doordat u een QR-code scande. In de Jaarkrant’21 van De Mare staan er meerdere. Natuurlijk kunt u ook gewoon online hier gekomen zijn. Hoe dan ook: we brengen hier zoveel mogelijk informatie over 2021 op een aantrekkelijke manier naar u toe. Wie kunnen dat beter dan de Makers zelf? Kijk en lees hier hoe de directeuren, leerkrachten, bestuurder, adviseurs, ouders en kinderen het dynamische jaar beleefden.

Welkom in het online jaarverslag over 2021 van De Mare.
De Jaarkrant’21 nog niet gezien? Bekijk ‘m hier.

De Makers van De Mare

Wij zijn onderwijsmakers met oog voor elkaar. Leerlingen, leerkrachten, assistenten, adviseurs, bestuurder, ouders, directeuren en laten we bovendien júllie niet vergeten. Want als u dit leest 'heeft' u dus 'iets' met De Mare. Samen maken we De Mare. We hebben elkaar nodig want ons onderwijs is altijd in ontwikkeling. Fijn dat u er bent.

Video's: Iedere school een eigen verhaal

Stichting De Mare is bij de start in 2021 het schoolbestuur van 8 openbare basisscholen, verspreid over de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Per augustus 2021 is de vestiging van Opwaardz op de Boskamp gesloten. De 7 scholen zijn georganiseerd in 5 onderwijsteams.

Iedere school heeft een eigen verhaal. Bekijk hier de video's van:

 • De Vogelaar, door de ogen van directeur Jan Willem Hendriks - Video
 • Opwaardz, door de ogen van directeur Claudia Diepstraten - Video
 • De Springplank, door de ogen van directeur Marieke Ter Haar - Video
 • Kwintijn, door de ogen van directeur Clarina Streuer - Video
 • Dijkzicht, door de ogen van directeur Claudia Diepstraten - Video
Nieuwe koers

Nieuwe koers

Eind 2019 is voor De Mare een nieuwe strategische koers ontwikkeld 2020 - 2023. De speerpunten: Onderwijs, Kwaliteitszorg en Personeelsbeleid. Voor het jaar 2021 was hiervoor een werkagenda opgesteld. Hiervan is 90% gerealiseerd.

We werken in Heino toe naar een integraal kindcentrum en we lopen voor op de plannen.
Marieke Ter Haar

Opleiden in de scholen

De Mare is toegetreden tot de opleidingsschool van Hogeschool Saxion in de Stedendriehoek in 2020. Hiermee hebben we ons aangesloten bij een netwerk waarin studenten van de Pabo stage lopen o.a. op de scholen van De Mare.

Martine Aaftink (bovenschools)schoolopleider bij De Wije en de A.Bosschool vertelt:
“We hebben 17 (vol- en deeltijd)studenten binnen De Mare mogen begeleiden in hun ontwikkeling tot leerkracht basisonderwijs. Op de Springplank kreeg een student de mogelijkheid om versneld aan het werk te gaan, volgens de mijlpaalregeling. Een mooi voorbeeld en een prachtige kans voor deeltijdstudenten met een afgeronde HBO of WO opleiding en voor De Mare!”

Verzuim

Mede ingegeven door Corona is het korte en middellange verzuim licht toegenomen in 2021. De gemiddelde verzuimduur nam af. In 2020 meldde iemand zich gemiddeld 45 dagen ziek tov 2021, daar was het gemiddelde aantal dagen ziek 19.

De directeuren praten ook over de impact van verzuim op hun scholen. Bekijk hier de video's van alle scholen.

3D printen, drama, sport en ontdek-opdrachten; het maakt De Vogelaar uniek.
Jan Hendriks
Aanpak werkdruk

Aanpak werkdruk

De teamleden van alle onderwijsteams besloten in 2021 om de werkdruk-middelen dit jaar te besteden aan extra inzet van onderwijzend personeel (€65.000). Daarnaast is sprake van extra inzet van ander onderwijsondersteunend personeel. Naast de inzet op personeel, is er een beperkt deel van de middelen gebruikt voor ICT of ondersteunende middelen om het werken in de klas effectiever te maken.

Scholen voor morgen

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe en de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Vanuit dit project wordt het Kindcentrum Olst gebouwd.

In december 2021 is de overeenkomst getekend voor de eerste fase kindcentrum Olst samen met Koos, Mijnplein, De Mare en de gemeente. Het gebouw moet in 2024 klaar zijn en wordt gebouwd door Stichting Maatschappelijk Vastgoed.

Bekijk hier de website

Bij De Wije beland je in een warm bad. Ik heb het zelf ervaren.
Gery Bisseling

Opwaardz Kindcentrum in Olst

In Olst waren er altijd 6 scholen. Inmiddels zijn dat er 2, waarvan 1 openbare school. Samen gaan we met KOOS en zorgpartners naar het nieuwe Kindcentrum. Het project zal in 2025 worden opgeleverd. In deze video van Opwaardz vertelt directeur Claudia Diepstraten er ook over.

De 4 hoofdthema’s van De Mare

 • Gelukkig naar school
  Goed onderwijs heeft voor ons meerdere betekenissen. Allereerst willen we dat ieder kind gelukkig is op school. Daarom bieden we verschillende scholen aan met eigentijdse concepten. Zo is er altijd wel een school die past bij de specifieke wensen van een kind en zijn ouders.
 • Klaar voor morgen
  We willen dat ieder kind na zijn basisschooltijd is uitgerust met competenties die nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij van morgen. Dat gaat om actuele en relevante kennis, maar minstens zo belangrijk vinden wij sociale vaardigheden. De wereld verkleint en alle culturen komen dichterbij. Dus hoe jonger kinderen wereldwijs zijn, hoe beter ze de samenleving kunnen overzien. Ook kijken wij naar onszelf en morgen: naar demografische trends en de ontwikkelingen in leerlingaantallen. We streven naar onderwijs dat voor iedereen dichtbij is.
 • Plek voor iedereen
  Bij De Mare is er altijd plek. Geloof, cultuur, land van herkomst of seksuele geaardheid zijn niet belangrijk bij selectie. Hoe meer diversiteit, hoe meer we van elkaar kunnen leren. Kinderen maken al jong kennis met culturen, gebruiken en overtuigingen en leren deze te waarderen.
  Passend Onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers zijn thema’s die een nog betere invulling vragen. Er lopen reeds talrijke initiatieven. Onze plusklassen krijgen een structurelere invulling. En omdat voor kinderen iedere overgang weer wennen is, werken we op iedere school aan een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar. Dat zorgt voor één keer wennen en een veilige en vertrouwde overgang.
 • Een open gemeenschap
  Wij zien het openbaar onderwijs als een open gemeenschap. Iedereen past erin en we leggen allemaal verantwoording af. Leerlingen, leerkrachten, ouders en het bestuur. Kinderen leren al jong om samen te werken en verantwoording naar elkaar en de omgeving af te leggen. Scholen betrekken ouders. Als stichting geven we veel verantwoordelijkheid aan daar waar het gebeurt: de scholen. Zo ontstaat betrokkenheid. Het stelt ons in staat goed inzicht te verkrijgen in en te werken aan onze verbeterpunten.
Voor ieder kind een passende plek

Voor ieder kind een passende plek

EPOS organiseert de structurele inzet voor advies aan de school over leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit de gezamenlijke inzet met mijnplein bekostigen we het expertisecentrum EPOS.

Lees hier meer over Epos

In Olst hebben we een nieuwe school gecreëerd.
Claudia Diepstraten

Financieel, een aantal highlights

Achterstandsmiddelen zetten de scholen in voor bijvoorbeeld het terugdringen van taalachterstand. Er werd ongeveer € 196.000 toegekend aan Kwintijn, Opwaardz en De Wije voor verlengde instructie en onderwijsassistentie in de groepen.

 • De uitbraak van het Covid-19 virus in 2020 treft de scholen binnen de stichting nog steeds. Door de lockdowns en de quarantaine regels kon er niet structureel fysiek lesgegeven worden. Maar het is allemaal gelukt dankzij de Makers van De Mare. In 2021 maakten we ongeveer € 13.000 extra kosten aan meer schoonmaak-werk en de aanschaf van hygiëne-middelen zoals mondkapjes en zelftesten.
 • Financiële samenvatting:
  Het exploitatieresultaat is in 2021 uitgekomen op € 166.887 positief.
  De overheidsbijdragen lagen hoger dan begroot. In 2021 is er € 148.684 ontvangen inzake extra hulp voor de klas. De financiële situatie van De Mare is stabiel. Dat geeft het bestuur ruimte om te gaan bouwen en de positie van het openbaar onderwijs te consolideren.
Groep 1 tot en met 8 speelt samen op 1 schoolplein. Ik zie veel zorgzaamheid in alle groepen.
Clarina Streuer
Twan en Kyra zitten op De Vogelaar in groep 8

Twan en Kyra zitten op De Vogelaar in groep 8

Zij sturen de leerlingenraad aan: echte Makers dus. Zij schreven Marlous Siemelink, bestuurder van De Mare een brief over 2021. Dit stond er in:

 • 'Wij zitten in de leerlingenraad en dat vinden wij ontzettend leuk. Het meest gave van het overleg het afgelopen jaar waren de gesprekken over een nieuw schoolplein. We hebben het gehad over de speeltoestellen en waar deze geplaatst worden, maar ook simpele dingen zoals waar (en of) je prullenbakken op het plein wilt.'
 • 'Ook spraken we over het schoonhouden van de toiletten. De leerlingenraad heeft dit in de klassen besproken. En nu zijn de toiletten pico bello in orde.'
 • 'Misschien komt er nog een verdieping op de school of komen er units of extra lokalen omdat er ruimte tekort is. Het is supergaaf om daar over mee te praten.'

Klik hier om de hele brief in de Jaarkrant op pagina 3 te lezen.

De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland