18-10-2018  13:51
WELKOM...
...op de site van openbare Brede School Kwintijn.

In ons mooie, kleurrijke gebouw geven wij eigentijds en vernieuwend onderwijs. We geven vorm aan onderwijs in de 21e eeuw vanuit onze kernwaarden:

'Samen', 'Talenten', 'Eigenheid', 'Respect' & 'Kom... en verwonder!
'

Op Kwintijn ontdekken kinderen zichzelf.

Wij geven betekenisvol onderwijs dat uitgaat van de verbinding tussen het kind en de wereld. Vanuit plezier en verwondering worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Onze kinderen weten waar ze goed in zijn en hoe ze nieuwe dingen leren. Kinderen van Kwintijn zijn zelfstandig, nieuwsgierig en leren van en met elkaar.

In ons gebouw werken we met onderbouw- en bovenbouwgroepen. Vanuit de basisgroep wordt gespeeld, gewerkt en geleerd.

Ieder kind leert anders en wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Stap voor stap, vanuit vertrouwen en verbondenheid, geven wij kinderen steeds meer de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.


Kom je ook eens een kijkje nemen?

- Team BS Kwintijn