De invalpool

Beschikt u over een onderwijsbevoegdheid en zou u graag op oproepbasis als leerkracht invalwerkzaamheden willen verrichten op één of meer scholen van Stichting de Mare? Dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met SLIM Personeelsbemiddeling via www.slim-online.nl om uw inschrijving te overleggen. Bij voorkeur maken wij gebruik van invalpoolers die aan minimaal vier leeftijdsgroepen les kunnen geven en bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te verzorgen


 

Invalpoolers wordt gevraagd om zoveel mogelijk 's ochtends vanaf 07.15 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Voor invalpoolers is de directeur van de betreffende school waar het invalwerk plaatsvindt het aanspreekpunt op school, tenzij van tevoren anders aangegeven.